Velkommen

Hvorfor denne hjemmeside?

– det er der mindst fire gode grunde til

For det første er det mit håb, at jeg kan hjælpe og inspirere andre pårørende, der har en ægtefælle eller familiemedlem, der er ramt af en demens sygdom. Specielt tænker jeg, at pårørende der lige har fået demens sygdommen tæt ind på livet, kan bruge mine erfaringer til noget.

For det andet for at give min familie, gode venner og bekendte et nærmere indblik i, hvordan mit og Gerda`s  (min hustru) liv er, med en så alvorlig sygdom som ubønhørlig følgesvend.

For det tredie tror jeg også, at de mange kommunale omsorgspersoner, jeg i årenes løb har samarbejdet med, kan bruge hjemmesiden.

For det fjerde er det en hyldest til Gerda, for den tapre og modige måde, hvorpå hun stod demens sygdommen igennem.