Vores liv med demenssygdommen alzheimer

Fra 2005 til 2017

 

 

 

Vidste du, at demens skyldes sygdom

- ikke alderdom?

 

 

Hjælpen er tæt på

Den er faktisk lige uden for din dør.

Jeg har i starten skrevet, at Gerda`s læge lige fra starten i 2005 tog initiativ til udredning, og igangsatte undersøgelser i form af blodprøver, røntgenundersøgelser, hjernescanning m.m. I alle årene har vi haft tæt kontakt til Gerda`læge, der blev en slags livline for os.

Lægens initiativer betød, at vi nu havde kontakt til sygehuset og neurologen.

Næste skridt var kontakten til kommunen. Vi fik besøg af en demenskoordinator, der orienterede os om den hjælp, vi kunne få i hjemmet. Men som jeg har beskrevet i starten, så var det først i 2008 – på lægens opfordring –  at jeg tog kontakt til Demens Cafeen, som var et dagtilbud for yngre demensramte i første fase.

I hele demensforløbet bliver det lokalcenter, du er tilknyttet, et omdrejningspunkt for jer. På mange lokalcentre er der også tilbud til demensramte, der bor hjemme. Ligeledes er der tilknyttet fysioterapeutet og ergoterapeut, der kan komme hjem til Jer og evt. foreslå nye arbejdsgange hos jer, og fremskaffe hjælpemidler, formidle hjemmehjælp, hvis det er påkrævet.

Hvis din demente ægtefælle skal følge tilbud, der foregår andre steder, er det også dit lokalcenter, der skal sige god for det, og bevilge kørsel dertil. Sådan var det for os, i det Gerda  fulgte et dagtilbud i det nordlige Aarhus.

Det er vigtigt, at du får udpeget en person som din demens nøgleperson. Det vil gøre det meget mere overskueligt for dig som pårørende. For det er denne person, der på Jeres vegne tager kontakt til andre instanser inden for den kommunale Sundhed og Omsorg.

Hjælpen går begge veje

Det er en umulig opgave for en pårørende at klare alt omkring den demente i 24 timer, år efter år. Det kan ingen klare. Den hjælp fra din kommune, der er behov for, er naturligvis forskellig fra person til person. Men tilknytning til et dagcenter har alle brug for, både den demente og den pårørende. Vi havde ikke – takket være Gerda`s Indstilling til sin alvorlige sygdom – behov for  hjemmehjælp, før Gerda kom i den terminale fase.

Derfor skal du som pårørende tænke på, hvordan du kan hjælpe omsorgspersonalet på dagcenteret eller plejecenteret med at skabe den bedst mulige kontakt til din  ægtefælle. En meget vigtig ting for omsorgspersonalet at vide, er hvem den demente person egentlig er. Hvad for et liv har han/hun levet tidligere, hvilke interesser mm. Neden under viser jeg et eksempel herpå.

Til højre i den blå ramme, noget af det Gerda havde liggende på dagcenteret.

Anbefaling:

Fotobogen

  • Fotobogen kan hjælpe omsorgspersonalet
  • En samtale kan komme i gang
  • Den skal indeholde tilstrækkelige informationer udover billeder
  • Den er et godt supplement til den korte livsbeskrivelse, der vises neden for.

page1image56469248

Musik

  • Egen musik er også godt at have liggende på dagcenteret. Det kan din  ægtefælle genkende, og hvis humøret er lidt i bunden en dag, hjælper det ofte at sætte musikken på.

page1image56468416

  • Tegnehæfter
    Gerda`s mange tegninger fulgte hende i alle årene.

page1image56474240

 

 

Vores lokalcenter i Aarhus C

Aarhus kommunens rådgivningscenter

En kort og overskuelig beskrivelse af et livsforløb, er værdifuldt for omsorgspersonalet. Ledelsen på det pågældende dagcenter (eller plejecenter) bør sørge for, at alle de omsorgspersoner, der har kontakt til din demensramte ægtefælle, har læst den korte livsbeskrivelse.

Neden under er der en række nyttige links. Tryk på den knap du er interesseret i

Poul Erik Jacobsen

Århus C

21 76 72 40

byplan@pejacobsen.dk

Kontakt mig gerne

12 + 2 =